Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Ověření stability uzlů stromu – bootstrap Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • interpretují vztahy mezi sekvencemi DNA podle jejich pozic ve fylogenéze a podpory pro jednotlivé uzly
  • vypočítají podporu uzlů fylogenetického stromu z bootstrapové analýzy

Každý fylogenetický strom představuje hypotézu o předpokládané evoluční historii zkoumaných taxonů. A každá hypotéza potřebuje ověření. To bývá uvedeno nejčastěji ve formě procenta bootstrapových pseudoreplikací, ve kterých se daný uzel vyskytoval, nebo jako jeho Bayesiánská posteriorní pravděpodobnost. Posteriorní pravděpodobností se zabývá kapitola Bayesiánská analýza, zde se budeme věnovat bootstrapu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity