Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Divergence druhů


Logo Matematická biologie

Divergence druhů

Evoluce sekvence DNA na celogenomové úrovni koresponduje s tím, jak se v průběhu času diverzifikují jednotlivé taxony. To ale nemusí platit univerzálně pro všechny lokusy v genomu a signál z různých lokusů může být konfliktní (obr.1). Důvody pro rozdílný signál divergence mezi lokusy mohou být různorodé: rychlá divergence, imunitní odpověď, adaptace nebo lokusy ve vazební skupině s genem pod selekcí, neúplné oddělení linií.

Obr.1: Strom druhů (vlevo) ukazuje divergenci druhů, kde taxon A je blíž príbuzný s taxonem B než C. Divergence jednotlivých genů (vpravo) ale nemusí odpovídat divergenci druhů, jak je vidět na příkladu modře zobrazeného kladogramu jednoho lokusu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity