Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Čtení fylogenetického stromu Vlastnosti fylogeneze

Logo Matematická biologie

Vlastnosti fylogeneze

Každý fylogenetický strom má topologii. Je to způsob, jak se strom větví, samotné určení vztahů mezi sledovanými sekvencemi. Tento údaj je známý pro každý strom v jakémkoliv formátu zápisu a fylogeneze, která obsahuje jenom informaci o topologii, nazýváme kladogram. Zároveň se jedná o nejdůležitější informaci fylogeneze a je potřeba věnovat zvýšenou pozornost její rekonstrukci a určení podpory pro větvení.

Pokud jsou na fylogenetickém stromě vypočteny i délky větví, strom se nazývá fylogram. Součet délek všech větví představuje délku stromu (tree length) a nejdelší vzdálenost mezi kořenem a špičkou je délka od kořene po špičku (root-to-tip length). Různé analýzy by měly najít stromy s podobnou délkou stromu. U Bayesiánské analýzy je delší nebo kratší strom oproti hodnotě z metody maximální věrohodnosti známkou možných problémů s konvergencí analýzy ( Bayes).

U stromů, které byly rekonstruovány s použitím substitučního modelu, můžeme vypočítat věrohodnost stromu. Vyjadřuje se jako přirozený logaritmus věrohodnosti.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity