Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA BLAST-Vyhledávání podobných sekvencí Výsledek a interpretace

Logo Matematická biologie

Výsledek a interpretace

Webová stránka s výsledkem z blastu obsahuje v horní části grafickou reprezentaci skóre jednotlivých párových alignmentů mezi zájmovou a nalezenou sekvencí (obr. 4). Celá šířka zobrazeného okna představuje 100% délky zájmové sekvence a poloha barevných pruhů je pak rozsah sekvence, kde je nalezená sekvence alignována se zájmovou. Červená barva zobrazuje výsledek se skóre alignmentu >200, který je nejspolehlivější (obr. 4).
Ve střední části výsledkové stránky jsou nalezené sekvence uvedené v seznamu společně se statistikami pro párové porovnání se zájmovou sekvencí. Z pohledu interpretace výsledku blastu je nejinformativnější právě tabulka ve střední části výsledku (obr. 5). Obsahuje sloupce maximální skóre, celkové skóre, pokrytí zájmové sekvence, E-hodnotu, shodu a přístupový kód.
Maximální skóre (Max score) – skóre alignmentu jednoho z úseků nalezené sekvence, který se povedlo zalignovat se zájmovou sekvencí. V případě, že nalezená sekvence je zalignována se zájmovou sekvencí v celé délce, hodnota maximálního skóre bude totožná celkovému skóre.
Celkové skóre (Total score) – součet skóre všech nekontinuálních částí lokálních alignmentů mezi zájmovou a nalezenou sekvencí.
Pokrytí (Query cover) – jaká část zájmové sekvence je porovnávaná s nalezenou sekvencí.
E-hodnota (E-value) – kolik krát je možné v prohledávané databázi očekávat sekvenci se stejným skóre alignmentu jako má nalezená sekvence vůči zájmové náhodou. E-hodnota by mala být co nejmenší, ideálně nula.
Shoda (Ident) – kolik procent stejných nukleotidových bází se nachází v nalezené sekvenci.
Přístupový kód (Accession) – odkaz na nalezenou sekvenci. Pozor, pokud se jedná o chromozomální sekvenci, odkaz vede k celému chromosomu, nejenom k části, která je ve výsledcích blastu uvedená.
Ve spodní části stránky jsou nalezené sekvence i zobrazeny v lokálním alignmentu se zájmovou sekvencí (obr. 6). Vybrané sekvence je možné přímo stáhnout z výsledků blastu a případně je použít pro další analýzy.

Obr.4: Výsledek z blastu graficky zobrazuje pokrytí zájmové sekvence (query) s nalezenými sekvencemi (hits) a jejich párové skóre alignmentu v oblastech, kde se sekvence překrývají. V horní části výsledkové stránky jsou odkazy na taxonomický výstup a strom nalezených sekvencí.

 

Obr. 5: Seznam sekvencí nalezených blastem se statistikami párových porovnání se zájmovou sekvencí.

 

Obr. 6: Zobrazení lokálních alignmentů zájmové sekvence s nalezenými ve výsledcích z blastu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity