Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Substituční model Parametry substitučního modelu Mutační rychlost

Logo Matematická biologie

Mutační rychlost

Mutační rychlost (mutation rate - ) se může měnit v čase i mezi liniemi. Pro substituční modely dále ale uvažujeme . Prakticky z toho vyplývá, že jednotky délky větví u fylogenetických stromů představují počet substitucí na bázový pár na jednotku času. Jelikož mutační rychlost je jednotkové, délka větví je v počtu substitucí na bázový pár.

Nejkomplikovanější model, který nejlépe modeluje rychlost evoluce sekvence DNA bude mít maximálně deset volných parametrů. Prakticky ale uvažujeme devět volných parametrů, tři pro vektor frekvencí bází a šest pro frekvenční matici.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity