Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Metoda nejbližšího souseda Vstupní údaje pro metodu nejbližšího souseda

Logo Matematická biologie

Vstupní údaje pro metodu nejbližšího souseda

Metoda NJ nevyužívá přímo sekvence DNA. Jejím vstupními daty jsou genetické vzdálenosti mezi jednotlivými taxony. Ty bývají nejčastěji vypočteny z alignmentu sekvencí DNA, ale můžou představovat i jiné vzdálenosti mezi taxony, např. jejich morfologickou nebo ekologickou podobnost.

Matice genetických vzdáleností by měla být určena co nejpřesněji včetně korekce vůči vícenásobným mutacím. Ke korekci genetických vzdáleností slouží substituční model (Substituční Model). Musí být správně zvolený na základě správně alignovaného datasetu, který obsahuje sekvence relevantní pro studovanou hypotézu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity