Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Sangerovo sekvenování

Logo Matematická biologie

Sangerovo sekvenování

Sangerovo sekvenování umožňuje v každé reakci přečíst jenom jeden namnožený úsek DNA bez masivní paralelizace. Sekvenační PCR probíhá za přítomnosti jednoho sekvenačního primeru a směsi deoxyribonukleotidů a fluorescenčně značených dideoxyribonukleotidů. Pokud se do syntetizovaného řetězce přiřadí dideoxyribonukleotid, PCR se zastaví. Výsledkem je směs různě dlouhých PCR produktů, které mají na konci fluorescenčně značený poslední připojený nukleotid. Tato směs se rozdělí podle délky pomocí kapilárové elektroforézy a laserem se přečte fluorescenční signál (obr. 1).

Obr. 1: Chromatogramy ze Sangerova sekvenování různé kvality. Horní sekvence je sice strojově přečtena ale signál je slabý, konfliktní a sekvence bude nesprávná. Prostřední chromatogram má jasně čitelnou sekvenci optimální kvality. Spodní chromatogram je akceptovatelný s opatrností, jelikož má téměř v celé délce rušivý signál.
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity