Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA BLAST-Vyhledávání podobných sekvencí Využití blastu

Logo Matematická biologie

Využití blastu

Blast je první volbou, pokud sekvence sestavená z chromatogramů nesplňuje očekávání. Díky rozsahu a komplexnosti informací v GenBance a Evropském nukleotidovém archivu je možné blastem identifikovat gen a organizmus pro širokou škálu modelových systémů. Nalezne anotovaný záznam podobný zájmové sekvenci.
Vyhledání podobnosti s již anotovanými sekvencemi se používá k anotaci zájmových sekvencí (Anotace). Blast identifikuje polohu, směr a název podobného genu, který se v databázích již vyskytuje.
Schopnost blastu nalézt sekvence s podobnými rezidui je možné využít i pro sestavení datasetu pro následné analýzy. Uživatel si stáhne genomické úseky z předběžných, případně neanotovaných genomických dat, které jsou podobné zájmové sekvenci. Samozřejmě, při práci s neověřenými údaji je na místě opatrnost a kritický přístup k výsledkům. Pro analýzu podobných dat získaných blastem je důležité ověření, zda sekvence představují homologické lokusy (Alignment).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity