Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Ověření stability uzlů stromu – bootstrap Algoritmus bootstrapu Pseudoreplikace alignmentu

Logo Matematická biologie

Pseudoreplikace alignmentu

Pro alignment určité délky se do pseudoreplikací zařazují jednotlivé pozice (sloupce matice) alignmentu (obr. 1). Vybírají se náhodně a vždy se do pseudoreplikace zařadí celá pozice alignmentu pro všechny sekvence ve stejném pořadí (napříč řádky alignmentu). Každá pozice alignmentu může být vybrána opakovaně anebo vůbec. Výběr probíhá až dokud se celková délka pseudoreplikace nerovná délce původního alignmentu.

Výsledná pseudoreplikace pak obsahuje stejné znaky (pozice) jako původní alignment, ale v jiných frekvencích. Na příkladu na obr.1 se pozice 4 vyskytuje v bootstrapové pseudoreplikaci alignmentu třikrát, ale pozice 5 a 6 ani jednou.

Obr. 1: Každá pseudoreplikace alignmentu je vytvořena tak, že se z původního alignmentu náhodně vybírají jednotlivé pozice s opakováním až do délky původního alignmentu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity