Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Modelování příbuznosti sekvencí DNA Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Studenti:

  • vypočítají nekorigované genetické vzdálenosti sekvencí DNA
  • určí optimální substituční model porovnáním věrohodností modelů informačními kritériemi
  • definují věrohodnost modelu při testování hypotézy jednak pro substituční model a jednak pro fylogenetický strom
  • zhodnotí výpočet parametrů substitučního modelu, vektor frekvence báz a frekvenční matici
  • vysvětlí rozdílnou rychlost evoluce bázových pozic podle gamma rozdělení a podle proporce nevariabilních pozic
  • vypočítají fylogenetický strom metodou nejbližšího souseda na základě klastrování genetických vzdáleností
  • vysvětlí limity použití klastrování při analýze sekvencí DNA
  • interpretují vztahy mezi sekvencemi DNA podle jejich pozic ve fylogenéze a podpory pro jednotlivé uzly
  • interpretují délku větví u fylogramů vypočtených metodami založenými na substitučním modelu a maximální parsimonií a u chronogramů
  • vypočítají podporu uzlů fylogenetického stromu z bootstrapové analýzy

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity