Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA BLAST-Vyhledávání podobných sekvencí Taxonomie nebo fylogeneze nalezených záznamů

Logo Matematická biologie

Taxonomie nebo fylogeneze nalezených záznamů

Na stránce výsledků blastu se nachází několik odkazů na grafická zobrazení výsledku z pohledu genetické diverzity a fylogeneze.
Taxonomický seznam (Taxonomy report) – vypisuje souhrnně druhovou příslušnost a počet nalezených záznamů konkrétního druhu.
Fylogeneze (Distance tree of results) – fylogenetický strom z nalezených záznamů poskytuje první, orientační přehled o diverzitě, kterou můžeme mezi nalezenými sekvencemi očekávat. Intuitivně se strom interpretuje tak, že záznamy na koncích větev stromu, které jsou si podél větví blíž, mají podobnější sekvence (Fylostromy).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity