Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Čtení fylogenetického stromu Ancestrální sekvence

Logo Matematická biologie

Ancestrální sekvence

Uzly stromů reprezentují hypotetickou sekvenci, kterou měl nejbližší společný předek dvou taxonů. Je to ancestrální sekvence a výpočet věrohodnosti stromu hodnotí pravděpodobnost, s jakou se v uzlech mohly vyskytovat jednotlivé nukleotidové báze (ML). Její pravděpodobný stav je možné rekonstruovat, ale někdy se podaří osekvenovat takového jedince, který má dnešní sekvenci DNA identickou s ancestrální sekvencí jiných jedinců. Taková sekvence bude mít na fylogenetickém stromě nulovou délku terminální větve.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity