Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Celogenomové sekvenování Sekvenování jedné molekuly DNA

Logo Matematická biologie

Sekvenování jedné molekuly DNA

Detekce jedné molekuly DNA bez předchozí amplifikace PCR vyžaduje mimořádně citlivý detekční mechanizmus. Ten poskytuje vlnovod nultého módu (zero-mode waveguide, ZMW), který má tak malý průměr, že do jeho hloubky proniká jenom světlo se snižující se vlnovou délkou. Na dně komůrky vlnovodu je připevněna DNA polymeráza, přes kterou prochází řetězec DNA při syntéze. Doplňují se fluorescenčně značené nukleotidy, které se detekují.
Sekvenování jedné molekuly DNA v reálném čase (single molecule real time sequencing, SMRT, Pacific Biosciences) je vysoce perspektivní pro sekvenování celých genomů, protože umožňuje čtení molekul delších než 10 kb. Bohužel je zatím značně chybové.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity