Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Bayesiánská inference Priory Neinformativní prior

Logo Matematická biologie

Neinformativní prior

Neinformativní prior nebude výrazně omezovat prohledávanou krajinu stromů. Rozdělení, ze kterého budou hodnoty daného parametru vzorkovány, bude široké a uniformní anebo ploché. Naopak, informativní prior bude vzorkovat hodnoty daného parametru s nejvyšší pravděpodobností v okolí uživatelem zadaných hodnot. Na příkladu na obr. 2 informativní prior upřednostňuje hodnoty , ale reálná hodnota z posteriorní vzorky, která byla MCMC algoritmem nejčastěji přijata, byla , jak je vidět z použití neinformativního prioru.

Široké priory, jenž málo omezují prohledávanou krajinu stromů, jsou ideální pro nalezení správné hodnoty parametrů a správného stromu. Uniformní rozdělení (obr.2 vlevo) je neinformativní prior pro parameter rozdělení. Pro vektor frekvence bází a frekvenční matici se používá Dirichletovo rozdělení. Jedná se o -rozměrné zobecnění rozdělení, které s nízkým součtem parametrů představuje neinformativní vícerozměrný prior.
Neinformativní priory jsou výchozí v nastavení programu MrBayes.

Obr. 2: Neinformativní a informativní prior na příkladu parametru pro modelování heterogenity rychlosti evoluce mezi pozicemi pomocí rozdělení. Prior ukazuje, s jakou pravděpodobností bude MCMC řetězec vzorkovat hodnoty parametru . Posterior bude frekvence, se kterou byl model s danou hodnotou parametru přijat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity