Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Substituční model Výběr substitučního modelu Bayesovo informační kritérium

Logo Matematická biologie

Bayesovo informační kritérium

Oproti AIC Bayesovo informační kritérium (BIC, Bayesian information criterion) intenzivněji penalizuje složité modely.

Nejvhodnější model je ten, který má nejnižší BIC. Všechny substituční modely, kde by měl uživatel zhodnotit jako potenciálně vhodné. Konečný výběr by měl zohledňovat i další informace, které o zkoumaných datech máme. Obecně, pro jednodušší modely bude snadněji možné získat správné hodnoty parametrů, ale složitější modely budou adekvátněji modelovat evoluci v souboru vzorek.

V ideálním případu se budou všechny zvoleny statistiky shodovat ve výběru optimálního substitučního modelu. Další kontrolou vhodnosti modelu jsou určené hodnoty parametrů:

  • Členy vektoru frekvence bází
  • Prvky frekvenční matice
  • Poměr rychlostí tranzicí a transverzí
  • rozdělení modelující heterogenitu rychlostí substitucí na pozicích alignment bude mít parameter .

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity