Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Bayesiánská inference Posterior Hustota posteriórní pravděpodobnosti

Logo Matematická biologie

Hustota posteriórní pravděpodobnosti

Pro každý parametr by měla mít rozdělení blízké normálnímu (obr. 4).
Multimodální rozdělení naznačuje, že MCMC nekonvergoval a že vzorkoval alespoň na dvou místech krajiny stromů. Tehdy je potřeba zvýšit počet generací, optimalizovat mixování MCMC (výměnu pozic mezi řetězci se sousedící teplotou) anebo zvýšit burnin frakci.
Rozdělení skosené k jedné straně naznačuje, že MCMC narazil na priorní limit v oblasti, kde často akceptoval hodnoty parametru. Řešením může být úprava priorů.
Pokud je ale rozdělení posteriorní pravděpodobnosti ploché anebo se liší mezi jednotlivými analýzami, v alignmentu nemusí být dostatek informací určit správně parametry modelu. V takové situaci je potřeba přehodnotit údaje, které analyzujeme a upravit dataset. Ideálně přidat další sekvence.
Zosumarizovaný strom bude obsahovat uzly, které se nejčastěji vyskytovali v posteriórní vzorce podobně jako u konsenzuálního stromu (Bootstrap). Uzly budou zobrazovat podporu své četnosti v posterioru. Na rozdíl od konsenzuálního stromu z bootstrapu, má strom z BI určeny i délky větví. Uváděná hodnota věrohodnosti je ve výsledcích z BI harmonický průměr posteriórní věrohodnosti a není to přímo věrohodnost pro zobrazený strom.

Obr. 4: Hustota posteriórní pravděpodobnosti pro věrohodnost modelu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity