Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Substituční model Výběr substitučního modelu

Logo Matematická biologie

Výběr substitučního modelu

Jednotlivé substituční modely se liší komplexitou, počtem volných parametrů, které je potřebné určit. Komplexní modely lépe modelují evoluci DNA, ale zároveň mohou být vzhledem k výpovědní hodnotě dat přeparametrizované. Výběr optimálního modelu je tedy založen na nalezení rovnováhy mezi přesností modelu a schopnosti určit jeho parametry správně.

Hodnotícím kritériem pro výběr substitučního modelu je věrohodnost ( Maximálna vierohodnosť ). Aby byly věrohodnosti mezi modely porovnatelné, musí být vypočítané na základě stejného fylogenetického stromu. Následně se z testovaných modelů vybírá ten, který má nejvyšší věrohodnost vzhledem ke složitosti modelu, pomocí hierarchického testu poměru věrohodností, Akaikova nebo Bayesova informačního kritéria.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity