Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Celogenomové sekvenování Pyrosekvenování

Logo Matematická biologie

Pyrosekvenování

Emulzní PCR vytvoří mnoho kopií jednoho úseku DNA na jednotlivých magnetických zrníčkách. Ty se nalijí na destičku s póry, které pojmou právě jedno zrníčko. Destička se zalije zrníčky s enzymy sulfurylázou a luciferázou. Destička se promývá sérií roztoků, které postupně syntetizuje komplementární řetězec DNA. Při komplementaritě nukleotidů se tyto přiřadí k rostoucímu řetězci DNA a uvolní se fosfát. Ten reaguje s enzymy sulfurylázou a luciferázou tak, že vytvoří záblesk světla. Místo na destičce rozsvítí.
Pyrosekvenování (Roche, 454) má výhodu v schopnosti číst relativně dlouhé úseky DNA (cca. 400 bp). Je v současnosti na ústupu a nahrazuje jej sekvenování jednotlivých molekul DNA.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity