Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Maximální věrohodnost Věrohodnost (L, likelihood) Scenáře ancestrálních stavů

Logo Matematická biologie

Scenáře ancestrálních stavů

Výpočet věrohodnosti začíná při výpočtu pravděpodobnosti, jakou nukleotidovou bázi měl nejbližší společný předek dvou sekvencí (TMRCA, obr.1). Z abecedy x = {A,C,G,T} se mohla každá báze vyskytovat u TMRCA, ale s různou pravděpodobností. Na příkladu, kde dva taxony mají v sledované pozici alignmentu tymín a cytozín, bude pravděpodobnost, že jejich předek měl adenin vypočtena na základě substitučního modelu. Pravděpodobnosti, s jakou bude adenin vybranou bází v alignmentu, pravděpodobnosti, že adenin zmutoval na tymin u první sekvence a pravděpodobnosti, že adenin zmutoval na cytozin u druhé sekvence. Obdobně výpočet probíhá za předpokladu dalších možností ancestrálních stavů.

Obr. 1: Scénáře ancestrálních stavů jednoho uzlu fylogeneze pro jednu pozici alignmentu. Výpočet pravděpodobnosti pro jednotlivé možné stavy vychází ze substitučního modelu.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity