Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA BLAST-Vyhledávání podobných sekvencí Přístup k blastu

Logo Matematická biologie

Přístup k blastu

Plně funkční, aktuální verze blastu, která se dotazuje na nejnovější genetické databáze, je dostupná výlučně z webového rozhraní GenBanky (NCBI; obr. 1). Na blast se dotazují i mnohé programy třetích stran, které umožňují zpracovávaní, editaci, anotaci nebo rekonstrukci fylogeneze sekvencí. Většinou neumožňují využít plnou funkčnost blastu. Ale jsou dostatečné pro první ověření nových sekvencí DNA.
NCBI poskytuje plně funkční aktuální balík programů blastu, který je možné používat bez přístupu k internetu. Jedná se o programy spustitelné z příkazového řádku a oproti webové aplikaci mají tu výhodu, že umožňují použití jak veřejných genetických databází stáhnutých na lokální počítače, tak i vlastní referenční databáze. Práce s lokální instalací blastu je výhodná při nutnosti analyzovat velké množství sekvencí. Webové rozhraní totiž omezí uživateli přístup pokud zasílá dotazy po řádově stovkách denně.

Obr. 1: Úvodní stránka přístupu k programům blastu přes web NCBI. V této kapitole je přednostně představen nukleotidový blast, označený šipkou.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity