Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Maximální věrohodnost Heuristické vyhledávání Záměna nejbližšího souseda

Logo Matematická biologie

Záměna nejbližšího souseda

Záměna nejbližšího souseda (nearest-neighbor interchange, NNI) odstraní jednu vnitřní větev stromu a všechny větve, které s ní na nezakořeněném stromu sousedí. Tím strom rozdělí na čtyři podstromy. Tyto čtyři podstromy je možné znovu spojit dvěma jinými způsoby. Heuristika hodnotí, zda jsou alternativní spojení podstromů lepší než původní strom.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity