Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Čtení fylogenetického stromu Vlastnosti fylogeneze Vzdálenosti taxonů

Logo Matematická biologie

Vzdálenosti taxonů

Vzdálenosti se na fylogenetickém stromě interpretují výlučně ve směru od kořene ke špičkám. Tento směr představuje délku větví, čili fylogenetickou vzdálenost. Jiné směry umožňují lepší čitelnost a estetičnost fylogeneze, ale spojovací čáry nepředstavují délku větví (obr. 3).

Délka větve reprezentuje počet změn na dané větvi a tvoří ji kombinace mutační rychlosti a času. Jednotky délky větví ve fylogramu se uvádějí v počtu substitucí na jeden bázový pár alignmentu (na jednotku času, která byla použita v substitučním modelu – Substituční Model). Časový komponent se uvádí v případech, kdy je známá mutační rychlost. Délka větve fylogenetického stromu říká, kolikrát zmutovala DNA od větvení ve starším uzlu po (špičku) větvení v mladším uzlu.

Jelikož délka větve fylogenetického stromu představuje evoluční změnu v čase, relativní délky větví mají biologický význam. Pokud je nějaká větev delší, linie se vyvíjela nezávisle déle anebo na ní působila vyšší mutační rychlost.

Čtením délek větví můžeme přímo získat představu o možných biologických jevech, které na zkoumaný systéme působily a ty následně testovat. Mutační rychlost má dědičný komponent, protože substituce, jako chyby v kopírování genetické informace, vznikají z nepřesné práce DNA polymerázy a/nebo neschopnosti reparačních mechanismů chybu odhalit a opravit. Takže to, jakou rychlostí DNA mutuje u předka, se do určité míry odrazí v mutační rychlosti u potomka. Jestli se mutační rychlost ve stromu mění skokem, znamená to, že na daný gen (nebo něco v jeho vazbové skupině - hitchhiking) působí v dané linii selekční tlak.

Bohužel, stejně se projeví i chyba při sestavování datasetu a nesprávný alignment.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity