Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Polymerázová řetězcová reakce Amplifikace na mostech

Logo Matematická biologie

Amplifikace na mostech

Podobně jako emulzní PCR se i amplifikace na mostech snaží namnožit odizolované, unikátní úseky DNA. Dosáhne toho tak, že přichytí řetězce úseků DNA s adaptory na sklíčko, na kterém jsou adaptory kompatibilní s těmi na úsecích DNA. Každý konec úseku DNA se napojí na adaptor na sklíčku, který je k němu komplementární a vytvoří most. Při amplifikaci se dosyntetizuje komplementární řetězec a proces se opakuje, až se vytvoří ostrovy kopií konkrétních úseků DNA.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity