Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Celogenomové sekvenování Iontové polovodičové sekvenování

Logo Matematická biologie

Iontové polovodičové sekvenování

Při navázaní komplementárního nukleotidu v PCR v mikronádržích se uvolňuje pyrofosfát (využívá i pyrosekvenování) a vodík H+. Mikronádrže jsou promývané jednotlivými deoxynukleotidy v konkrétním pořadí. Chemický roztok v mikronádrži má po uvolnění H+ do roztoku změněné pH, které se detekuje.
Iontové polovodičové sekvenování (Ion Torrent) je levné, ale poskytuje relativně nízký počet přečtených bází. Navíc při sekvenování homopolymerů (opakování stejného nukleotidu) dochází k nepřesnostem.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity