Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza genomických a proteomických datAnalýza sekvencí DNA Sekvenování genomu Celogenomové sekvenování

Logo Matematická biologie

Celogenomové sekvenování

Všechny platformy pro celogenomové sekvenování produkují velké množství sekvencí, řádově do stovek gigabází (Gb = 1 miliarda bp). Lidský genom má např. velikost 3,2 Gb a tedy teoreticky by se měl dát osekvenovat celý v jednom běhu. Bohužel všechny platformy masivně paralelního sekvenování sekvenují některé úseky genomu přednostně a navíc v příliš krátkých úsecích na to, aby se z nich dal přímo sestavit celý genom.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity