Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Výpočetní nástroje


Logo Matematická biologie

Výpočetní nástroj pro biodiverzitní indexy a indexy podobnosti společenstev

Pro výpočet indexů diverzity a indexů podobnosti společenstev studenty byl naprogramován uživatelsky jednoduchý nástroj v prostředí Visual Basic v MS Excel.

Data jsou zadána v podobě matice na listu MS Excel – jednotlivé taxony v řádcích, společenstva ve sloupcích. Před výpočtem je oblast s daty označena myší a výpočet spuštěn tlačítkem. Nástroj vypočte indexy diverzity a indexy podobnosti (vzdálenosti) společenstev (u indexů podobnosti (vzdálenosti) lze zadat, od jaké úrovně podobnosti mají být výsledky vyznačeny tlustě) a vytvoří se listy s výsledky (v případě indexů podobnosti jde o jejich přepočet na vzdálenosti).

Soubor ve formátu MS excel s makry

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity