Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik

Logo Matematická biologie

Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik

Hodnocení ekologických rizik (EcoRA) je proces, hodnotící pomocí komplexního posuzování pravděpodobnost vlivu stresových faktorů na stav ekosystémů. Hodnocení může být obecně použitelné nebo specifické pro dané místo a je často součásti velice komplexních studií. V současnosti se jedná o nejlepší dostupný nástroj pro predikci potenciálního nebezpečí a negativních dopadů antropogenních aktivit na strukturu a funkci ekosystému.

Některé parametry, používané pro hodnocení účinků, lze získat komplexní analýzou biologických receptorů na úrovni společenstev a ekosystémů. Do této kategorie studií patří i velmi časté analýzy biodiverzity ekosystémů pod vlivem stresu.

Hodnocení tohoto typu jsou na ekosystémové úrovni nezbytnou součástí regionálně specifických přístupů EcoRA, jejich standardizace je však obtížná. Je samozřejmé, že z metodického hlediska má největší význam hledání bioindikátorových systémů, jejichž změna pod vlivem stresových faktorů je jednoznačná a má významné a přímé ekologické interpretace.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity