Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Stochastické modely druhové abundance Logaritmická řada (série)

Logo Matematická biologie

Logaritmická řada (série)

Logaritmické řady se stejně jako geometrické řady hodí pro popis situací, kdy ekologii společenstva dominuje jeden nebo málo faktorů. Avšak pokles abundance mezi jednotlivými druhy (tedy dominance) je pomalejší než v případě geometrické řady. Od jejich rozložení je odvozen index diverzity , což je vlastně koeficient příslušné funkce.  Výpočet probíhá podle vztahu:

(1)

kde je počet druhů v kategorii s  jedinci a je iteračně odhadováno ze vztahu

(2)

kde je celkový počet druhů, je celkový počet jedinců a index diverzity (může sloužit též jako index diverzity) a jeho variabilita je:

(3)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity