Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  1. definuje a vysvětlí pojem diverzita z biologického a matematického pohledu
  2. popíše kvalitativní a kvantitativní komponentu biodiverzity
  3. vysvětlí pojmy alfa, beta a gama biodiverzita
  4. vyjmenuje příklady aplikace biodiverzity v různých oblastech biologie
  5. vyjmenuje přehled software použitelného pro analýzu biodiverzity
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity