Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Stochastické modely druhové abundance Zlomená hůlka (broken stick)

Logo Matematická biologie

Zlomená hůlka (broken stick)

Tento model je shodný s modelem na niku orientovaným. Jedná se o jeden z modelů, který je popsán jak matematicky, tak modelem dělení niky.

MacArthur definoval tento model jako případ, kdy celková nika je náhodně a současně rozdělena do úseků zabraných jednotlivými druhy. Model může být popsán jako skupina druhů s podobnými kompetičními schopnostmi, které současně obsazují celkovou niku a navzájem se vytlačují a tak určují své hranice niky. Model je použitelný pro malá společenstva blízce příbuzných druhů, která dosáhla vyrovnaného stavu.

Model zlomené hůlky odráží mnohem více vyrovnaný stav než ostatní rozložení. Je to vlastně vyjádření rovnoměrného rozložení druhů. Není od něj odvozen žádný index diverzity. A protože je charakterizován jen jediným parametrem, počtem druhů, je silně ovlivněn velikostí vzorku. Výpočet probíhá pomocí vztahu

(1)

kde je počet druhů v kategorii s jedinci, je celkový počet druhů a celkový počet jedinců.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity