Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Software pro analýzu biodiverzity R a jeho knihovny specializované na analýzu biodiverzity

Logo Matematická biologie

R a jeho knihovny specializované na analýzu biodiverzity

Software R je univerzálním, volně šiřitelným nástrojem pro analýzu dat (www.r-project.org). Pro software R je k dispozici celá řada knihoven (packages) pro analýzu biodiverzity: 

Vegan

Jari Oksanen, F. Guillaume Blanchet, Roeland Kindt, Pierre Legendre,  R. B. O'Hara, Gavin L. Simpson, Peter Solymos, M. Henry H. Stevens  and Helene Wagner (2011). vegan: Community Ecology Package. R package  version 1.17-10. http://CRAN.R-project.org/package=vegan

  • poskytuje nástroje pro analýzu diverzity a složení společenstva
  • poskytuje nástroje pro vícerozměrnou analýzu dat.

Labdsv

  • ordinační analýza především pro data o rostlinných společenstvech.

BiodiversityR

Kindt, R. & Coe, R. (2005) Tree diversity analysis. A manual and software for common statistical methods for ecological and  biodiversity studies. World Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi.  ISBN 92-9059-179-X:

  • poskytuje GUI (Graphical User interface),
  • statistické funkce využívající knihovnu “ vegan“,
  • analýza biodiverzity a ekologických společenstev zahrnující indexy diverzity, Renyiovy profily, zobecněné lineární modely pro analýzu druhové abundance a presence-absence, matici vzdáleností, Mantel test, shlukovou analýzu, přímou a nepřímou ordinační analýzu.

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity