Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Zlomená hůlka (broken stick) alias MacArthurova frakcionace

Logo Matematická biologie

Zlomená hůlka (broken stick) alias MacArthurova frakcionace

Kvůli nemožnosti srovnání s ostatními modely postupného dělení niky byl původní model zlomené hůlky popsán jako model postupného dělení (Obr. 7.5). V modelu je celková nika náhodně rozdělena. Vzniklé niky jsou pro další dělení vybrány s pravděpodobností, která je ve vztahu s jejich velikostí; celková nika se tedy dělí obdobně jako v případě modelu náhodné frakcionace. Jediný rozdíl spočívá při výběru části pro další dělení. U náhodné frakcionace byl tento výběr čistě náhodný. MacArthurova frakcionace předpokládá pravděpodobnostní výběr (větší část má větší pravděpodobnost být vybrána pro dělení – je zde lineární vztah velikosti části a pravděpodobnosti jejího výběru, tedy nově příchozí druh spíše obsazuje niku více početných druhů).

 

Obr. 7.5: Schéma frakcionace niky u modelu zlomená hůlka (broken stick) alias MacArthurova frakcionace

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity