Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiverzity získaných slož Rozdílný vliv prostředí na různé složky společenstva

Logo Matematická biologie

Rozdílný vliv prostředí na různé složky společenstva

Biologická společenstva jsou důsledkem působení podmínek prostředí na živé organismy.  Zároveň ale platí, že různé organismy mohou na podmínky prostředí reagovat různým způsobem. Jejich protichůdné reakce mohou ztížit nebo i znemožnit interpretaci hodnocení biodiverzity vzhledem k podmínkám prostředí. Zvláště významné to je pro využití biodiverzity v bioindikaci a hodnocení ekologických rizik.

Možným řešením je frakcionace společenstva dle různých charakteristik taxonů za účelem nalezení skupin taxonů s homogenní reakcí na prostředí. Do určité míry je tento postup analogický k výpočtům biotických indexů, kdy vlastnosti taxonů jsou do analýzy zapracovány nikoliv prostřednictvím vah, ale stratifikací společenstva podle těchto vlastností.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity