Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Diverzitní a biotické indexy Indexy založené na početnosti druhů

Logo Matematická biologie

Indexy založené na početnosti druhů

Jako nejjednodušší index diverzity je použitelný samotný počet taxonů ve společenstvu, který v sobě nese důležitou informaci o celkovém počtu nalezených druhů.

 – počet taxonů

(1)

Další indexy této skupiny váží podle různých vztahů absolutní počet druhů velikostí vzorku. Indexy této skupiny nejsou obecně příliš vhodné, protože odráží spíše proces vzorkování společenstva než jeho biodiverzitu (obr. 4.1).

Margalefův index

(2)

kde je počet taxonů  a celkový počet jedinců.

Menhinickův index

(3)

kde je počet taxonů  a celkový počet jedinců.

Obr. 4.1: Příklad výpočtu indexů založených na početnosti taxonů

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity