Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Diverzitní a biotické indexy Vztahy mezi indexy biodiverzity

Logo Matematická biologie

Vztahy mezi indexy biodiverzity

Indexy biodiverzity představují popis jedné vlastnosti živé přírody. Z tohoto důvodu mezi nimi existují různě silné korelační vztahy (obr. 4.9). Při využití indexů biodiverzity v analýze je vhodné vybírat pouze nekorelované indexy, které přinášejí nezávislou informaci o hodnoceném společenstvu. Vhodnou kombinací je např. počet taxonů jako základní ukazatel taxonomické diverzity a Shannonova vyrovnanost jako ukazatel struktury společenstva.

 

Obr. 4.9: Vzájemné vztahy vybraných indexů biodiverzity

 

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity