Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Hodnocení kompetice, agregace a šíře niky Mezidruhová agregace

Logo Matematická biologie

Mezidruhová agregace

Pro měření mezidruhové kompetice vyvinul obdobné měřítko vyjadřující poměrný nárůst kompetitorů jiného druhu oproti náhodnému rozložení.

(1.2)

kde je kovariance mezi dvěma druhy. Pokud je , jsou druhy spolu pozitivně asociovány; pokud je , jde o negativní asociaci.

Snížení kompetice díky vnitrodruhové agregaci (relativní síla vnitrodruhové agregace oproti mezidruhové agregaci) pak může být spočítána jako

(1.3)

Pokud je větší než 1, je vnitrodruhová agregace silnější než mezidruhová.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity