Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Modely druhové abundance


Logo Matematická biologie

Modely druhové abundance

Kapitola poskytuje úvod do dalšího z přístupů k hodnocení biodiverzity, tzv. modely druhové abundance popisující průběh křivky abundancí taxonů a jeho ekologickou interpretaci. 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity