Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Sugiharův model postupného dělení (Sugihara sequential breakage model)

Logo Matematická biologie

Sugiharův model postupného dělení (Sugihara sequential breakage model)

Základem modelu je frakcionace celkové niky analogicky k náhodnému frakcionačnímu modelu (obr. 7.4). Rozdíl je v distribuci náhodnosti. V případě tohoto modelu jde o rozložení = 0,5 až 1, s vrcholem v 0,75, zatímco v případě náhodné frakcionace jde o uniformní náhodné rozložení v rozmezí = 0,5 až 1.

Obr. 7.4: Schéma frakcionace niky u modelu s náhodnou frakcionací (Random fraction)

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity