Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik Vývoj a stabilita společenstev

Logo Matematická biologie

Vývoj a stabilita společenstev

Analýza vývoje a stability společenstev vnáší do hodnocení biodiverzity časový rozměr. Ten může být retrospektivní, kdy na základě dřívějších dat je možné odhalit periodické změny ve vývoji společenstva (což může zabránit chybné interpretaci dat z jediného odběru), zjistit stabilitu složení společenstva v čase atd. Obecně lze přidat časové měřítko k hodnocení společenstev a zjišťovat tak například změny produkce v průběhu roku, výskyt některých druhů jen v určitém období, změny podílů potravních skupin a jiné. Pro některé typy prostředí jsou definovány sukcesní řady a je možné zjišťovat odchylky od průběhu sukcese předpokládané na základě přírodních podmínek. Další metodickou možností je predikce vývoje společenstva. Aby bylo možné predikovat vývoj společenstva, je třeba pro jeho jednotlivé komponenty zjistit parametry natality, mortality, emigrace a imigrace. Existují i komplexní populační modely vývoje struktury společenstev, například modely společenstev popsané pomocí principu markovovských modelů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity