Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Metody hodnocení β-diverzity


Logo Matematická biologie

Metody hodnocení β-diverzity

Kapitola se zabývá biodiverzitou, která sleduje rozdíly druhového složení mezi více společenstvy a měří tak vlastně podobnost společenstev. Vzhledem k tomu, že společenstvo je popsáno vícerozměrně přítomností nebo abundancí jeho taxonů, jde o vícerozměrnou podobnost těchto společenstev a navazující metody tak spadají do oblasti vícerozměrné statistické analýzy dat.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity