Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Interakce taxonů a struktura společenstev v hodnocení diverzity Možnosti frakcionace biologických společenstev a následná analýza biodiverzity získaných slož Identifikace složek společenstva s konzistentní reakcí na faktory prostředí

Logo Matematická biologie

Identifikace složek společenstva s konzistentní reakcí na faktory prostředí

K identifikaci vztahu dílčích komponent společenstva s podmínkami prostředí je možné využít standardního statistického testování, jak je vidět na příkladu na Obr. 9.2.

Společenstva lišejníků ve čtyřech oblastech s různou mírou imisní zátěže byla stratifikována dle morfologie, substrátu a preference niky. Hodnocení společenstva prostřednictvím Q indexu diverzity identifikovalo preferenci niky (eutrofické nebo neeutrofické podmínky) jako hlavní faktor odlišující lokality s různou mírou imisní zátěže. Druhy lišejníků s preferencí neeutrofních podmínek citlivě odlišily všechny čtyři skupiny různě zatížených lokalit.

Obr. 9.2: Příklad identifikace komponenty společenstva s bioindikačním potenciálem

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity