Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Software pro analýzu biodiverzity Standardní komerční statistické softwary

Logo Matematická biologie

Standardní komerční statistické softwary

Biodiverzitu lze analyzovat celou řadou statistických softwarů, od standardních komerčních statistických balíků až po nejrůznější volně šiřitelné nástroje.

Běžné komerční software (SPSS – www.spss.com, Statistica – www.statsoft.com, SAS www.sas.com, Stata – www.stata.com, S-PLUS - spotfire.tibco.com, CANOCO) umožňují standardní statistické výpočty (popisná statistika, testy, modelování), ale s vyjímkou vícerozměrné analýzy dat (asymetrické koeficienty podobnosti, korespondenční analýza, nemetrické mnohorozměrné škálování) nedisponují specializovanými biodiverzitními výpočty (indexy diverzity, modely profilů abundance).   Pro biodiverzitní výpočty jsou pak vhodnější specializované nástroje představené v následujících kapitolách

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity