Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik Biodiverzita jako integrující ukazatel stavu biologických společenstev

Logo Matematická biologie

Biodiverzita jako integrující ukazatel stavu biologických společenstev

Existuje řada parametrů biologických společenstev využitelných jako ukazatele stresu v prostředí. Za systémové a integrující ukazatele však považujeme především indikátory struktury a biodiverzity. Bioindikace na této úrovni je založena na faktu, že výskyt a počty organismů ve společenstvech jsou ovlivněny dvěma základními okolnostmi:

  • habitatovou situací na dané lokalitě – souhrn veškerých faktorů včetně stresorů, které na dané lokalitě mohou na společenstvo působit;
  • habitatovou preferencí organismu (valencí organismů pro jednotlivé faktory na lokalitě) – výskyt organismu je dán jeho schopností žít na daném místě za daných hodnot environmentálních parametrů, přičemž různé druhy mají různé kombinace optimálních hodnot parametrů prostředí.

 Konečný výskyt druhů a jejich početnost jsou tak dány kombinací možností organismů žít na daném místě za daných podmínek. Základní možnosti, jak tento vliv prostředí na výskyt druhů měřit jsou:

  • produkce, velikost společenstev – kvantitativní ukazatele stavu společenstva;
  • struktura a typ společenstev – kvalitativní ukazatele stavu společenstva;
  • biodiverzita společenstev – kvalitativní ukazatele stavu společenstva;
  • vývoj a stabilita společenstev – změny společenstva v čase na kvalitativní nebo kvantitativní úrovni.

Každý z těchto ukazatelů se zaměřuje na jiné aspekty existence a vývoje společenstva a pro komplexní popis je vhodné vždy kombinovat několik úhlů pohledu. Při analýze je možné uvažovat buď celkové společenstvo všech organismů (rostliny, živočichové), tento přístup je však velmi náročný na provedení a finanční prostředky a má význam spíše při komplexním vědeckém výzkumu. Druhou možností je využití části společenstva, která nás zajímá z hlediska hodnocení cílových parametrů (např. společenstvo ryb na dané lokalitě pro hodnocení produkce a složení za účelem rybářského využití; společenstvo lišejníků na kmenech stromů pro indikaci atmosférického znečištění; společenstvo rybích parazitů jako model akumulace stresu v ekosystému z pohledu parazitů jako vrcholových predátorů, apod.).

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity