Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Odmítnutí dominance (dominance decay)

Logo Matematická biologie

Odmítnutí dominance (dominance decay)

Tento model je inverzí modelu předpokladu dominance (dominance preemption), kdy je největší nika objektem následujícího dělení. Invazivní druh tak obsazuje niku nejpočetnějšího druhu existujícího společenstva. Tento proces vyúsťuje ve společenstvo více vyrovnané než v případě modelu zlomené hůlky (broken stick model). Dominance je zde popírána a výsledkem tohoto dělení jsou víceméně vyrovnané abundance jednotlivých druhů (Obr. 7.6).

Obr. 7.6: Schéma frakcionace niky u modelu odmítnutí dominance (dominance decay)

K podobným výsledkům vede i model částicové niky (particulate niche).  Tento model předpokládá existenci pevně daného počtu jednotek abundance (částice niky) založené na náhodném přiřazení těchto jednotek mezi druhy, které mají shodnou pravděpodobnost jejich získání. Tento model představuje společenstvo vyrovnaných druhů ještě více než v případě modelu zlomené hůlky a tedy obdobně jako model odmítnutí dominance. Předpokládá se shodný růst populace, a pokud je nika obsazena nepřítomnost kompetice. Teoreticky vede k Poissonovu rozložení abundance druhů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity