Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Diverzitní a biotické indexy Výstupy z výukové jednotky

Logo Matematická biologie

Výstupy z výukové jednotky

Student:

  • popíšou principy a cíle výpočtu indexů diverzity
  • vysvětlí, vypočítat a aplikovat indexy diverzity založené na početnosti druhů
  • vysvětlí, vypočítat a aplikovat indexy diverzity založené na poměru početnosti druhů
  • vysvětlí, vypočítat a aplikovat index diverzity Q statistika
  • vysvětlí a aplikovat princip rarefakce při práci se vzorky o různé velikosti
  • interpretují hodnoty jednotlivých biodiverzitních indexů a jejich vzájemné vztahy
  • popíšou a vysvětlit význam intervalů spolehlivosti indexů diverzity a statistického testování
  • umí popsat a vysvětlit princip výpočtu biotických indexů a jejich odlišnosti od indexů diverzity
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity