Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Metody hodnocení β-diverzity Koeficienty podobnosti pro data o biodiverzitě (β biodiverzita)

Logo Matematická biologie

Koeficienty podobnosti pro data o biodiverzitě (β biodiverzita)

Indexy biodiverzity můžeme zároveň brát jako koeficienty podobností mezi společenstvy, které sledují rozdíly v druhovém složení více společenstev.
K analýze podobností společenstev můžeme přistoupit jak prostřednictvím výskytu taxonů, tak i s využitím jejich abundancí, jde o základní dělení podobnostních koeficientů.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity