Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Úvod do analýzy diverzity Biodiverzita jako cílový parametr v hodnocení ekologických rizik Pozice ukazatelů biologických společenstev v celkovém hodnocení vlivu stresoru

Logo Matematická biologie

Pozice ukazatelů biologických společenstev v celkovém hodnocení vlivu stresoru

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, analýza ukazatelů společenstev není příliš specifická, a tudíž není vhodná pro indikaci konkrétních stresorů. Avšak její výhoda tkví především v:

  • „paměti“ společenstva, která může uchovávat vliv stresorů i po odeznění jejich přímého působení;
  • „zesílení“ odezvy na vliv stresoru prostřednictvím narušení rovnovážných stavů ve společenstvu, kdy i menší narušení této rovnováhy může mít za následek rozsáhlé změny struktury společenstva (i na základě menší chronické zátěže může časem dojít k vyčerpání „pufrační“ schopnosti společenstva a vzniku pozorovatelných změn).
 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity