Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Vizualizace biodiverzity


Logo Matematická biologie

Vizualizace biodiverzity

Vizulizace dat diverzity popsaná v této kapitole je nezbytným prvním krokem v její analýze i doplňujícím výstupem složitějších statistických metod. Vzhledem k různorodosti dat diverzity a komplexnosti jejího konceptu je invenční přístup při vizualizaci nezbytností.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity