Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Modely druhové abundance Stochastické modely

Logo Matematická biologie

Stochastické modely

Stochastické modely jsou odvozeny z obecných matematických rozložení, jsou matematicky definovány a existuje pro ně postup výpočtu parametrů rozložení. Vzhledem k jejich matematickým vlastnostem a možnostem testování jsou primárně zaměřeny na velká společenstva a obecné zákonitosti (zákon velkých čísel, výskyt vzácných jevů apod.). Obecný průběh čtyř základních stochastických modelů zobrazuje obrázek 5.2. Modely jsou detailně popsány v následujících kapitolách. I když jsou s těmito modely spjaty různé biologické interpretace, jejich platnost není všeobecně přijímána. Například velmi často popisovaný přechod rozložení abundancí od log-normálního k logaritmickému pod vlivem znečištění není vzhledem k nejednoznačnému proložení těchto typů modelů interpretovatelný z hlediska trendů ve změně struktury společenstva. Pokud není uvedeno jinak, jsou následující popisy převzaty z práce Magurran.

Obr. 5.2: Průběh vybraných stochastických modelů

 

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity