Slovník | Vyhledávání | Mapa webu
 
Analýza a hodnocení biologických datStatistické hodnocení biodiverzity Na niku orientované modely druhové abundance Složený model (composite model)

Logo Matematická biologie

Složený model (composite model)

Složený model představuje kombinaci více různých modelů. Při jeho tvorbě předpokládáme, že společenstvo je vytvářeno na základě několika různých kritérií. Pro několik nejpočetnějších druhů (dva až tři druhy) použijeme některý ze základních modelů dělení niky. Pro zbylé vzácné druhy je využit model náhodného roztřídění. Zde vycházíme z předpokladu, že u vzácných druhů můžeme jen obtížně stanovit jejich přesné počty z důvodu malého vzorku, a tedy jejich abundance můžeme pokládat za náhodné.

 
vytvořil Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity